Pamätník Dukla

Okolie – Veľká Domaša / Celoročná prevádzkaPamätník čs. armádneho zboruPopis
Pamätník čs. armádneho zboru, postavený v roku 1949 podľa návrhu Ing. arch. J. Grusa, je 28 metrov vysoký. Areál zahŕňa sochu čs. vojaka od sochára J. A. Vítka a súsošie Žalujem od J. Kulicha.
Pamätník obsahuje aj pamätný cintorín s 565 pochovanými príslušníkmi 1. čs. armádneho zboru v ZSSR a bronzové tabule s menami 1256 padlých vojakov.