Parchovianské duby

Okolie – Veľká Domaša / Celoročná prevádzka



Fotky



Popis
Park v Parchovanoch. Prírodne krajinársky park o rozlohe 7,5 ha, ktorý bol v 19. storočí okrasou kaštieľa v Parchovanoch, dnes už neexistujúceho. Anglický park vznikol úpravou prirodzeného lužného lesa a vysadením nových vzácnych drevín. V parku sa nachádza jazierko a mnoho vzácnych a starých stromov, napr. dva chránené duby letné s obvodmi kmeňov viac ako 580 cm a 630 cm. Na park z juhu nadväzuje chránené vtáčie územie Ondavská rovina (súčasť sústavy Natura 2000).