Regionálne informačné turistické centrum v Giraltovciach

Okolie – Veľká Domaša / Celoročná prevádzkaFotkyPopis
RITC je účelovým zariadením neziskovej organizácie Vidiek. Zabezpečuje zber, spracovanie, aktualizovanie a poskytovanie informácií o službách CR v regióne. Okrem iného sa zaoberá aj tvorbou komplexných produktov cestovného ruchu, ich distribúciou a predajom. Medzi ďalšie činnosti centra patrí napr. tvorba a distribúcia propagačných materiálov či zabezpečovanie sprievodcov CR, ale aj predaj vstupeniek či upomienkových predmetov.

Adresa : Dukelská 57/64, 087 01 Giraltovce
Kontakty : 0918 665 505, 0917 637 475
Web : www.vidiek-eu.sk
Otváracie hodiny: pondelok až piatok : 7:30 - 15:30


Relevantné tagy