Kostol, Srdce Ježišovo

Dobrá – Veľká Domaša / Celoročná prevádzkaFotkyPopis
Kostolík nachádzajúci sa na brehu vodnej nádrže Domaša je pozostatkom zaniknutej obce Trepec. Postavený bol koncom 19. alebo začiatkom 20. storočia v duchu východoslovenských klasicistických sakrálnych stavieb. Tvorí ho jednoloďový priestor s oblým uzáverom presbytéria. Nachádza sa medzi rekreačnými strediskami Dobrá a Valkov.
Interiér chrámu je v dobrom stave, hoci pochádza z čias výstavby. Objekt je využívaný každoročne na bohoslužby počas odpustovej slávnosti, ktorá sa koná v júni. Pre turistov je prístupný po lesnej ceste z RO Dobrá alebo Valkov či na člne. Od roku 2019 môžu záujemcovia túto výnimočnú stavbu vidieť aj z vody, a to z paluby výletnej lode Bohemia.


Relevantné tagy